מ.י.ל.ה

מחקר ישראלי להתפתחות המשפחה


המחקר הישראלי להתפתחות המשפחה – מי אנחנו?


המחקר הישראלי להתפתחות המשפחה מהווה חלק מהמעבדה להתפתחות חברתית, בראשותו של פרופ' אריאל כנפו, המשתייכת למחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. 

המחקר החל את דרכו בשנת 2010 ועתיד לכלול כ-1000 משפחות צעירות!

מחקרנו נערך בשיתוף עם בית החולים הדסה ועוסק בתהליך השינוי וההתפתחות שעוברות משפחות צעירות. במסגרת זו אנו מתמקדים במספר תחומים ביניהם הורות, טמפרמנט, אינטראקציית הורה-ילד, תורשה וסביבה.

אחת ממטרותיו המרכזיות של מחקרינו היא לקדם את ההבנה בדבר הקשר ההדוק הקיים בין תורשה וסביבה, לבין תהליך התפתחותם של ילדים והורים.

אנו טוענים כי תכונות הילד, שבחלקן נובעות מתורשה, יכולות להשפיע על הדרך בה ההורים יתנהגו, באופן כל כך משמעותי שניתן יהיה לחזות את סגנון ההורות באמצעות ה-D.N.A של הילד.

כיצד אנו עושים זאת? את השפעת הסביבה על התפתחות הילד אנו מתחילים לבחון כבר בשלבי ההריון הראשוניים. במסגרת שלב זה, אנו מבקשים מהורים לעתיד למלא שאלונים המתייחסים לציפיותיהם בנוגע לטמפרמנט שיהיה לילדם ובנוגע לסגנון ההורות העתידי שלהם.

לאחר הלידה אנו מבקשים מההורים לשוב ולמלא את השאלונים בשנית ומזמינים אותם ואת ילדם לבקר אצלנו במעבדה. בביקור זה משתתפים ההורים והילד בתרגילי משחק מהנים, המאפשרים לנו לצפות בהתנהגויותיהם ולבדוק את השפעתם ההדדית זה על זה. בנוסף, נלקחות מההורים ומהילד דגימות D.N.A באמצעות בדיקה פשוטה ולא פולשנית, המשמשת לצורך בחינת ההיבט התורשתי של תהליך ההתפתחות המשותפת של משפחות צעירות.